1
Do nhu cầu in biểu mẫu của các công ty doanh nghiệp ngày càng tăng cao nên ngày nay trên thị trường có rất nhiều công ty doanh nghiệp nhận in biểu mẫu nhanh, giá rẻ... Nhưng có rất nhiều xưởng in không uy tín, không có giấy phép kinh doanh của chi cục thuế,…

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments